O tejto stránke

„Necestujeme, aby sme utiekli od nášho života, cestujeme aby nám neutiekol život.“ – anonymný autor

„Cestovanie je jediná vec, ktorú keď si kúpiš, ťa spraví bohatším.” Seneca

O tejto stránke - prvá verziaTáto stránka je pokračovaním našej staršej a už nevyhovujúcej webovej stránky. Tá vznikla v roku 2006 z čistého nadšenia. Uverejňovali sme najmä fotografie pláží, miest a pamiatok z ostrovov, ktoré sme navštívili. Dnes, v porovnaní so staršou stránkou okrem fotografií prinášame viac informácií o známych aj menej známych miestach vrátane odkazov na zaujímavé články a videá. I naďalej tak robíme z nadšenia. Pre radosť vám, ktorí uprednostňujete dovolenku v Grécku tak ako my. Bez ohľadu na to, akým dopravným prostriedkom cestujete. Možno vám naše stránky pomôžu pri výbere dovolenky, možno si zaspomínate na miesta, kde ste už boli a možno si ich prelistujete len tak vo voľnom čase.

Na cestovaní autom môžeme zastaviť kedy chceme a kde chceme. Radi vyhľadávame miesta, ktoré priveľmi nezasiahol turistický ruch, hoci občas sa nevyhneme ani rušnejším oblastiam. 

Máme radi more, ktoré nemáme, jedno či Jónske, Egejské alebo Krétske. More, ktoré mení farby od svetlej tyrkysovej až po oceľovo modrú, pokojné aj rozbúrené (hoci také radšej z úctivej vzdialenosti). Uprednostňujeme panenské pláže. Obdivujeme rozmanitú prírodu, historické pamiatky, mestá a pevnosti, umelecké diela v múzeách a stavby starých Grékov, ktorí budovali svoje pevnosti, obydlia, kláštory a kostolíky často na ťažko dostupných miestach. Máme radi bezprostrednosť domácich, ich mentalitu a prístup k životu. V Grécku sa cítime ako doma.

Obľúbili sme si grécku kuchyňu, ryby a plody mora, jahňacinu, olej, olivy, jogurt, syr feta, horský med aj bylinky, sladučké figy, melóny, bezkôstkové hrozno, broskyne, opuncie, slivky z Pelionu a šťavnatú zeleninu. Občas neodoláme maškrtám ako baklava, kataifi, loukoumades, chalva alebo sezamové či mandľové  tyčinky. Vždy pochválime výbornú kávu, skvelé zákusky a koláče – sladké aj slané. Ochutnali sme ouzo, metaxu, raki, retsinu či domáce víno. A chutia nám žuvačky s mastichou. 🙂

Takže vitajte na našich stránkach. Prajeme vám príjemnú prechádzku po miestach videných našimi očami.

kapab.sk – Katy (ladybee) a Pavel (Buky)

P.S. Tieto stránky by nevznikli bez našej šikovnej dcéry Mišky, ktorej týmto ďakujem za pomoc a čas, ktorý obetovala tvorbe týchto stránok, a za trpezlivé vysvetľovanie tajov ich tvorby. K.

DSC02298_K

 

 

 

 

About this page

„We don´t travel from our life, but for life not to escape us.“ – Anonymous

Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Anonymous

This site is a continuation of our older and nowadays inconvenient website we created several years ago thanks to our holidays on the Greek islands. We published photos especially of the beaches, sites and monuments we visited. We used the services of travel agencies, but then we emboldened and statrted to travel individually by car. Our aim is to continue with the ongoing. We continue to do so with enthusiasm. For the joy of those who prefer a holiday in Greece like us. No matter how you travel. Maybe our site will help you in choosing your holiday, maybe you  commemorate the places where you have already been or you just will watch the photos in your free time.

We weren´t charmed by Greece from the very moment.  We fell in love gradually. We search mainly the places not affected by tourism too much. Of course, sometimes we can´t avoid the busier ones. We love the sea, we haven´t, the Ionian, Aegean or Cretan. The sea that changes its colour from pale turquoise to deep steel blue, calm and stormy (the last rather from respectful distance). We prefer virgin beaches, we admire the diversity of Greek nature, historical places, fortresses, art and architecture, structures of the ancient Greeks, who built their fortresses, homes, monasteries and churches in hard to reach areas. We love the straightworwardness of the inhabitants, their mentality and the access to life. In Greece we feel like at home.

We love Greek cuisine, fish and seafood, lamb meat, olive oil, olives, yogurt, feta cheese, mountain honey and herbs, sweet figs, melons, seedless grapes, opuntias, plums from Pilio and juicy vegetables. We rarely resist sweets as baklava, kataifi, loukoumades, halva, sesame or almond sticks. We always praise Greek excellent coffee, desserts, wonderful cakes and pies – sweet or salty. We tasted ouzo, metaxa, raki, retsina or domestic wine in tavernas. And we love chewing gum with mastic as well. 🙂

So welcome on our web pages. We wish you a pleasant stroll through places seen by us.

kapab. sk –  Kate (ladybee) and Paul (Buky)

P. S. This web site couldn´t exist without our skilled daughter Michaela. I thank her for the help and time she devoted to these web pages and for patient explanation of the secrets of their creation. Kate

kapab.sk - O tejto stránke