O tejto stránke

„Necestujeme, aby sme utiekli od nášho života, cestujeme aby nám neutiekol život.“ – anonymný autor

„Cestovanie je jediná vec, ktorú keď si kúpiš, ťa spraví bohatším.” Seneca

Táto stránka je pokračovaním našej staršej a už nevyhovujúcej webovej stránky. Tá vznikla pred niekoľkými rokmi vďaka našim dovolenkám na gréckych ostrovoch. Na stránke sme uverejňovali najmä fotografie pláží, miest a pamiatok, ktoré sme navštívili. Spočiatku sme využívali služby cestovných kancelárií, potom sme sa osmelili a absolvovali niekoľko ciest individuálne vlastným autom. Našou snahou je pokračovať v začatom. Len tak, pre radosť našich blízkych, priateľov aj tých, ktorí na túto stránku zablúdia zámerne alebo len náhodou.

Grécko nás neočarilo od prvej chvíle. Postupom času sme si ho však obľúbili natoľko, že sa tam snažíme dostať aspoň raz do roka, aby sme si oddýchli a vychutnali si chvíle voľna v priateľskom a pohostinnom prostredí. Väčšinou vyhľadávame miesta, ktoré ešte nezasiahol turistický ruch. Samozrejme, nedá sa vyhnúť ani tým rušnejším oblastiam. Máme radi more, ktoré nemáme, jedno či Jónske, Egejské alebo Krétske. More, ktoré mení farby od svetlej tyrkysovej až po oceľovo modrú, pokojné aj rozbúrené (také radšej z úctivej vzdialenosti). Uprednostňujeme ľudoprázdne pláže, či už kamienkové alebo piesčité. Obdivujeme rozmanitú prírodu, historické pamiatky, mestá a pevnosti, umelecké diela a stavby starých Grékov, ktorí budovali svoje pevnosti, obydlia, kláštory a kostolíky často na ťažko dostupných miestach.

Obľúbili sme si grécku kuchyňu, ryby a plody mora, jahňacinu, olej, olivy, jogurt, syr feta, horský med aj bylinky, sladučké figy, melóny, bezkôstkové hrozno, broskyne, opuncie, slivky z Pelionu a šťavnatú zeleninu. Málokedy odoláme maškrtám ako baklava, kataifi, loukoumades, chalva alebo sezamové či mandľové  tyčinky. Vždy a všade chválime skvelé, poctivé zákusky a koláče – sladké aj slané. Občas si v taverne doprajeme aj ouzo, metaxu, raki, retsinu či domáce víno. A máme radi žuvačky s mastichou.

Takže vitajte v našom malom virtuálnom svete, prajeme vám príjemnú prechádzku po miestach videných našimi očami.

Katka (ladybee) a Pavel (Buky)

P.S. Tieto stránky by nevznikli bez našej šikovnej dcéry Mišky, ktorej týmto ďakujem za pomoc a čas, ktorý obetovala tvorbe týchto stránok, a za trpezlivé vysvetľovanie tajov ich tvorby. K.

DSC02298_K

 

 

 

 

About this page

„We don´t travel from our life, but for life not to escape us.“ – Anonymous

Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Anonymous

This site is a continuation of our older and nowadays inconvenient website we created several years ago thanks to our holidays on the Greek islands. We published photos especially of the beaches, sites and monuments we visited. We used the services of travel agencies, but then we emboldened and made several trips individually by car. Our aim is to continue with the ongoing, just for our pleasure, pleasure of our loved ones, friends and those who come across this page intentionally or by chance.

We weren´t charmed by Greece from the very moment.  We fell in love gradually. So much that now we try to travel there at least once a year, to rest and enjoy our leasure time in a friendly and hospitable environment. We search mainly the places that are not affected by tourism too much. Of course, sometimes we can´t avoid the busiest ones. We love the sea, we haven´t, the Ionian, Aegean or Cretan. The sea that changes its colour from pale turquoise to deep steel blue, calm and stormy (the last rather from respectful distance). We prefer lonely beaches, no matter if pebbly or sandy. We admire the diversity of Greek nature, historical places, fortresses, art and architecture, structures of the ancient Greeks, who built their fortresses, homes, monasteries and churches in hard to reach areas.

We love Greek cuisine, fish and seafood, lamb meat, olive oil, olives, yogurt, feta cheese, mountain honey and herbs, sweet figs, melons, seedless grapes, opuntias, plums from Pilio and juicy vegetables. We rarely resist sweets as baklava, kataifi, loukoumades, halva, sesame or almond sticks. We always and everywhere praise Greek desserts, wonderful cakes and pies – sweet or salty. We occasionally afford ourselves an ouzo, metaxa, raki, retsina or domestic wine in taverna. And we love chewing gum with mastic as well.

So welcome in our small virtual world. We wish you a pleasant stroll through places seen by us.

 Kate (ladybee) and Paul (Buky)

P. S. This web site couldn´t exist without our skilled daughter Michaela. I thank her for the help and time she devoted to these web pages and for patient explanation of the secrets of their creation. Kate

DSC_0057_K